Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Прохаска Антоній

(1852 – 1930 рр.)

Польський історик, академік Польської АН (1891 р.) (середньовічна історія Польщі та України).

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 69)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гейнош В.] Akta grodzkie i ziemskie. – Lw.: 1868, t. 1 = 27, 199 s.

[Дашкевич М. П.] Политические замыслы Витовта. – УИ, 1883 г., № 10, с. 367 – 372.

[Прохаска А.] 1563 r. Zygmunta Augusta list do R.Sanguszki. – PNL, 1889, t. , s.

[Прохаска А.] Akt graniczny czerwonoruski z 1353 r. – KH, 1896, t. 10, s. 813 – 816.

[Прохаска А.] Charakterystyka metropolity Winnickiego. – Przewodnik powszechny, 1922, t. 153-154, s. 273 – 286.

[Прохаска А.] Codex epistolaris Vitoldi 1376 – 1430. – Kraków: 1882. – 116, 1113 s.

[Прохаска А.] Czy możliwa identyczność kniaziów Nieświeskich z Korybutowiczami? – MH, 1912, t. 5, s. 88 – 92.

[Прохаска А.] Dązenia do unii cerkewnej za Jagiełły. – PP, 1896, t. 50, s. 325 – 351; t. 51, s. 42 – 55.

[Прохаска А.] Długosz o Witolde. – PNL, 1880, t. 8, s.

(1)