Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Пулчвяртек Юзеф

(1935 – рр.) сп: Serwatko K. – Zesz.nauk. WSP w Rzeszowie, 1995, t. 19, s. 13 – 23.

Твори (1 – 10 / 14)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Блін-Ольберт Д.] Łemkowie w historii i kulturze Karpat. – Rzeszów: 1992, t. 1; Sanok: 1994, t. 2 = 368 s.

[Пулчвяртек Ю.] Miejsce religii w kształtowaniu oblicza etnicznego społeczności miast południowo-wschodnich obszarów Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 211 – 230.

[Пулчвяртек Ю.] Nacje i religie na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim czasów nowożytnich: próba bilansu. – «Sąsiedztwo», Rzeszów, 1997, s. 33 – 53.

[Пулчвяртек Ю.] Najdalszy zachodni pochód wojsk B.Chmielnickiego – mit a rzeczywistość. – «Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів», Львів, 1996 р., с. 76 – 90.

[Пулчвяртек Ю.] Podziały i zbliżenia między kościołem łacińskim a greckokatolickim i cerkwą prawosławną w strukturach parafialnych na ziemiach czerwonoruskich czasów nowożytnych. – «400-lecie unii brzeskiej: tło polityczne, skutki społeczne i kulturalne», Częstochowa, 1996, s. 65 – 83.

[Пулчвяртек Ю.] Pozycja gospodarcza parochii greckokatolickich na Łemkowszczyźnie w czasach nowożytnych. – «Lemkowie w historii i kulturze Karpat», Sanok, 1994, t. 2, s. 195 – 202.

[Пулчвяртек Ю.] Rola kościoła na pograniczu polsko-ruskim czasów nowożytnich: zarys problematyki badawczej, stan badań, postulaty. – Zeszyty naukowe wyszej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie, 1991, № 3, s. 11 – 32.

[Пулчвяртек Ю.] Z przeszłości Rzeszowa. – Rzeszów: 1995. – 204 s.

[Пулчвяртек Ю.] Zarys problematyki etnicznej i religijnej na pograniczu etnicznym polsko-ruskim czasów nowożytnych (do 1772 r.). – Zeszyty naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie, 1997, № 23, s. 11 – 28.

(1)