Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Шевченко Юрій Юрійович

Твори (1 – 9 / 9)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бойченко С. Г.] Саркофаг біля чернігівського Спасу. – «Матеріали 4-ї міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених», К., Соборна Україна, 1996 р., с. 179 – 180.

[Молочко А. В.] Тайны черниговских пещер. – Наука и религия, 1982 г., № 4, с.

[Пирогов І. Г.] Икона св.Михаила Черниговского и его боярина Фёдора из Спасского собора. – «Святий князь Михайло Чернігівський та його доба», Чернігів, Сіверянська думка, 1996 р., с. 48 – 50.

[Шевченко Ю. Ю.] Крымская Готия и «счастливая страна Ойум» Иордана. – МАИАСК, 2013 г., т. 5, с. 102 – 107.

[Шевченко Ю. Ю.] Позика в упиря, або чернігівський епізод кар’єри Івана Мазепи. – СівЛіт, 1995 р., № 2, с. 58 – 60.

[Шевченко Ю. Ю.] Спасский собор и черниговский детинец. – «18-й международный конгресс византинистов. Резюме сообщений», М., 1991 г., т. 2, с.