Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Швидько Ганна Кирилівна

(1944 – 2022 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Дивіться також:

Предмет: Історики України

Твори (1 – 10 / 63)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Швидько Г. К.] «Пашенные люди» городов левобережной Украины по переписным книгам 1666 г. – «Актуальные проблемы аграрной истории УССР», Дп., 1981 г., с. 154 – 164.

[Швидько Г. К.] Академік Д.І.Яворницький і розвиток історичного краєзнавства на Катеринославщині. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 3 – 11.

[Швидько Г. К.] Анализ дореволюционных публикаций по истории освободительного движения на Украине в н.18 в. – «Анализ публикаций источников по отечественной истории», Днепропетровск, 1978 г., с. 83 – 102.

[Швидько Г. К.] Анализ источников по социально-экономической истории левобережной Украины 2 п.17 – 1 п.18 вв. – Дп.: и-во Днепропетровского университета, 1981 г. – 107 с.

[Швидько Г. К.] Анализ публикаций источников по истории греческой нежинской колонии. – «Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории 16 – 20 вв.», Дп., 1990 г., с. 64 – 75.

[Швидько Г. К.] Боротьба запорозького козацтва за збереження своїх володінь в 50-60-х рр. 18 ст. – Південна Україна 18 – 19 ст. (Запоріжжя), 1996 р., т. 1, с. 26 – 33.

[Швидько Г. К.] Видатний дослідник історії Запорозької Січі А.Скальковський. – «Регіональне та загальне в історії», Дніпропетровськ, Пороги, 1995 р., с. 94 – 96.

[Швидько Г. К.] Видатний радянський історик: життя і творчий шлях М.Н.Петровського. – «Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура», К., Наукова думка, 1986 р., с. 3 – 17.

[Швидько Г. К.] Вопросы истории левобережной Украины 17 – 18 вв. в трудах Н.Н.Петровского. – «Актуальные историографические проблемы отечественной истории», Днепропетровск, 1982 г., с. 48 – 57.

(1)