Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Соханевич Казимир

(1892 – 1930 рр.)

Твори (1 – 10 / 12)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Соханевич К.] Herb miasta Lwowa. – Lw.: 1933. – 80 s. – Biblioteka lwowska, t. 33.

[Соханевич К.] Miary i ceny produktów rolnych na Podolu w 16 w. – Lud, 1929, t. 28, s. 148 – 156.

[Соханевич К.] Miscellanea archiwalne do dziejów Zamościa. – Teka Zamojska, 1920, №№ 31, 47, 79, 127.

[Соханевич К.] Najstarszy wilkierz m.Zamościa 1592. – Teka zamojska, 1919, № 5, s.

[Соханевич К.] Przyczynek do rozwoju herbu książąt Zbarazkich. – MH, 1914, t. 7, № 5-6, s. 118 – 120.

[Соханевич К.] Przywileje miasta Tomaszowa. – Teka Zamojska, 1920, №№ 9 – 10.

[Соханевич К.] Rozwody na Rusi Halickiej w 15 i 16 ww. – Pamiętnik historyczno-prawny, 1929, t. 7, № 3. – 62 s.

[Соханевич К.] Terminologia czerwonoruskich miar nasypnych (zbożowych) w 15 – 16 ww. – Zapiski numizmaticzne, 1925, №№ 2, 3.

[Соханевич К.] Tomaszów ordynacki: monografia historyczna. – Zamość: 1921.

[Соханевич К.] Urzędnicy województwa belskiego do połowy 16 w. – MH, 1931, t. 10, № 1, s. 8 – 24.

(1)