Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Свежавський Олександр

(1924 – 2013 рр.)

Анотація (англійською мовою):

Article in Wikipedia:

Lista prac: Wartalska E. – Prace nauk. WSP w Częstochowie, historia, 1994, t. 2, s. 15 – 21.

Твори (1 – 7 / 7)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Свежавський О.] «Districtus Podhorayensis» a sprawa rzekomego nadania Podola Siemowitowi 4-u w świetle żródeł. – PH, 1968, t. 59, № 1, s. 120 – 123.

[Свежавський О.] Czy mennica lwowska była czynna s czasie od 1.07.1662 do 3.04.1663 r.? – Zapiski numizmatyczne, 1926, № 1, s.

[Свежавський О.] Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu: wybór pism. – Częstochowa: 1997. – 327 s.

[Свежавський О.] Otoczenie ruskie Władysława Opolczyka. – Prace naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty historyczne, 1996, № 3, s. 67 – 81.

[Свежавський О.] Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego z 1472 r. – KHKM, 1991, t. 29, s. 27 – 55.

[Свежавський О.] Tytulatura ruska książąt mazowieckich. – Częstochowa: 1994. – 79 s.

[Свежавський О.] Ziemia belska: zarys dziejów politycznych do r.1462. – Częstochowa: 1990. – 256 s.