Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Шайноха Кароль

(1818 – 1868 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 7 / 7)

Біографія (2)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Шайноха К.] Diarjusz St.Oświęcima w zbiorze rękopisów zakładu Ossolińskich. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1853, №№ 11 – 19.

[Шайноха К.] Dwa lata dziejów naszych: 1646, 1648. – BW, 1862 – 1863.

[Шайноха К.] Jadwiga i Jagiełło. – Lw.: 1861, tt. 3, 4.

[Шайноха К.] Jak Ruś polszczała. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 54 – 67.

[Шайноха К.] Stanisław i Anna Oświęcimowie. – Szajnocha K. Szkice historyczne. – Lw., 1854, t. 1, s. 175 – 206.

[Шайноха К.] Właściwy autor «Wojny Chocimskiej». – Dziennik literacki, 1852, t. 1, s. 353 – 358; 361 – 364.

[Шайноха К.] Домна Роксандра. – Русская мысль, 1881 г., № 6, с. 231 – 295.