Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Вавричин Марія Григорівна

(1935 – 2010 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 10 / 21)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Вавричин М. Г.] Генеральна карта України Ґійома Левассера де Боплана 1660 року. – К.; Львів, 2011 р. – 88 с. (покажчик) + 1 аркуш мапи.

[Вавричин М. Г.] Джерела до вивчення життя і діяльності Юрія Дрогобича: огляд. – «Бібліотека, книга, читач», К., Наукова думка, 1987 р., с. 90 – 98.

[Вавричин М. Г.] До історії створення Ґ.Бопланом карт України. – «Боплан і Україна», Льв., 1998 р., с. 88 – 113.

[Вавричин М. Г.] До підсумків дослідження картографічної спадщини Г.Боплана. – Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні (Льв.), 1999 р., т. 2, с. 24 – 29.

[Вавричин М. Г.] Карти України Г.Л. де Боплана. – Жовтень, 1981 р., № 4, с. 89 – 94.

[Вавричин М. Г.] Карти України Гійома Боплана як історичне джерело. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 51 – 61, 4 іл.

[Вавричин М. Г.] Карти українських земель 16 – 18 ст. у бібліотеках і архівах Львова. – «Бібліотека – скарбниця духовності», К., Наукова думка,, 1993 р., с. 240 – 245.

[Вавричин М. Г.] Карти українських земель Г.Боплана в бібліотеках і архівах СРСР. – «Бібліографічна інформація і сучасність», К., 1981 р., с. 116 – 127.

[Вавричин М. Г.] Картографические источники по истории Украины 17 в. в фондах библиотек, архивов и музеев г.Львова. – «Формирование книжных фондов», М., 1982 г., с. 93 – 103.

[Вавричин М. Г.] Картографічні видання Київської археографічної комісії. – «Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії», К., 1997 р., с. 336 – 368.

(1)