Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Влодарський Броніслав

(1895 – 1974 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1 – 7 / 7)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Влодарський Б.] Alians rusko-mazowiecki z 2 p.13 w. – «Studia historyczne ku czci St.Kutrzeby», Kraków, 1938, t. 2, s. 611 – 629.

[Влодарський Б.] Polska i Ruś: 1184 – 1340. – Warszawa: 1966. – 325 s.

[Влодарський Б.] Przegląd literatury do dziejów politycznych ziemi Czerwieńskiej. – Ziemia czerwieńska, 1935, № , s. 106 – 133.

[Влодарський Б.] Salomea królowa halicka: kartka z dziejów wprowadzenia zakonu klarysek do Polski. – Nasza preszlość, 1957, t. 5, s. 65 – 71.

[Влодарський Б.] Udział Rusi halicko-włodzimirskiej w walce książąt na Mazowszu w 2 p.13 w. – «Wieki średnie», Warszawa, 1962. s.

[Влодарський Б.] Wołyń pod rządami Rurikowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowicza. – RW, 1934, t. 3, s. 105 – 148.