Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Виноградов Генадій Миколайович

Довідка:

Твори (1 – 10 / 15)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Виноградов Г. М.] Анализ публикаций письменных источников в изданиях исторического факультета Днепропетровского университета в 70-80-е гг. – «Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории 16 – 20 вв.», Дп., 1990 г., с. 154 – 162.

[Виноградов Г. М.] Вопросы методологии и методики анализа книг судебно-административных учреждений Украины 16 – сер. 17 вв.: конкретно-исторические аспекты. – «Теория и методика историографических и источниковедческих исследований», Днепропетровск, 1989 г., с. 175 – 182.

[Виноградов Г. М.] Гуманистическая концепция церковной унии митрополита Григория Цамблака. – Наш радавод (Гродно), 1991 г., т. 3, ч. 2, с.

[Виноградов Г. М.] Основні проблеми публікації матеріалів з історії цехів на Україні 16 – 17 ст. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 127 – 129.

[Виноградов Г. М.] Письмові джерела з історії цехів міст Поділля 16 – 1 пол. 17 ст. – ВІК, (5-а), 1987 р., с. 81 – 82.

[Виноградов Г. М.] Питання джерелознавства історії України доби феодалізму у виданнях кафедри історіографії та джерелознавства Дніпропетровського держуніверситету. – «Проблеми історіографії та джерелознавства історії України», Дп., 1991 р., с. 94 – 101.

[Виноградов Г. М.] Посібник до вивчення курсу «Давня та нова історія України». – Дніпропетровськ : 2015. – 48 с.

(1)