Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Земовит 4-й Мазовецький

(Біля 1352 – 1426 рр.)

Довідка у Вікіпедії:

Біографія (1 – 3 / 3)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Волянський К. Ф.] Byszów, r.1408. Ziemowit książę mazowiecki nadaje Michałowi z Górki wieś Byszewo w sokalskim w dziedzictwo z obowiazkem pewnych powinności. – Dodatek tygodniowy do Gazety lwowskiej, 1855, t. 5, № 2, s. 8.

[Свежавський О.] Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu: wybór pism. – Częstochowa: 1997. – 327 s.

[Тенговський Я.] Sprawa ruska w stosunkach Siemowita_4 z Władysławem Jagiełłą, – Prace naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Częstochowie, zeszyty historyczne, 1994, № 2, s. 115 – 127.