Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Агресія Росії проти України.

Агресія Росії проти України. – К.: Леся, р. – 586 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА810253

Мова видання: українська

Історичний період: 2014 р.

Історичні передумови та сучасні виклики : [колект. монографія]

П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій.

Автори колективної монографії «Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики» подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, здійснили наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України. Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викла- дачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Категорії

Предмет: Російсько-українська війна (2014 р. – )