Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Акти Волинського воєводства кінця ХV-ХVI ст.

Акти Волинського воєводства кінця ХV-ХVI ст. – Київ : р., [вип. 1] – 153 с.
Київ : 2014 р., вип. 2 – 126 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА784368 (вип. 1)

Мова видання: українська

Історичний період: 1492 – 1565 рр.

Із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві / підгот. до друку Андрія Балануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномов. док.); [відп. ред. Г. Боряк]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України.

У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр.

До збірника увійшло 29 документів, 16 з яких публікувалися у різних виданнях XIX ст. Це — документи великих князів литовських Олександра Ягеллончика, Сигізмунда І Старого, Сигізмунда ІІ Августа, якими вони жалували волинський нобілітет землями та маєтностями. На їх основі проаналізовано специфіку економічного розвитку Волині наприкінці XV — у першій половині XVI ст.; вивчено особливості здійснення операцій із нерухомістю; виявлено протекціоністські заходи влади щодо підтримки цивілізаційного освоєння регіону, розбудови галузевого господарства, конституювання соціальних груп і т. ін.

Документи збірника проливають світло на формування маєткових комплексів волинських шляхетських та князівських родів. Також проаналізовано господарську політику королеви Бони на Волині за період її правління. У збірнику репрезентована цінна інформація про інститути центрального і місцевого управління у ВКЛ та Волинському воєводстві зокрема.

Категорії

Автори (3): Блануца Андрій, Ващук Дмитро Петрович, Вирський Дмитро Станіславович

Географічний об’єкт: Волинське воєводство

Предмет: Збірники документів 13 – 16 ст.