Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ибн ал-Асир Ал-Камил фи-т-та’рих. Полный свод истории. Избранные отрывки.

Ибн ал-Асир Ал-Камил фи-т-та’рих. Полный свод истории. Избранные отрывки. – Ташкент: O'zbekiston, г.

Мова видання: російська

Анотація (російською мовою):

Перевод с арабского, примечания и комментарии П.Г.Булгакова. Дополнения к переводу, примечаниям и комментариям, введение и указатели Ш.С.Камолиддина.

Категорії

Автор: Ал-Асир

Географічний об’єкт: Єгипет

Предмет: Видання письмових джерел про Золоту Орду