Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко.

Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., р. – 356 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1931 р.

Зб. док. та матер. / Авт. вступ. ст. та упоряд. О. Лисенко, Р. Подкур. НАН України. Ін-тут історії України; Чернігівська облдержадміністрація; Чернігівська облрада; Ін-тут історії, етнології і правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка; Пошукове агентство по створенню наук.-док. серіалів «Книга пам’яті» та «Реабілітовані історією», Відділ по розробці архівів ВУНКДПУНКВСКДБ.

Збірник документів та матеріалів висвітлює перебіг повстання у Городнянському р-ні 1931 р. як один із прикладів селянського опору суцільній колективізації сільського господарства. Опубліковані документи розкривають неоднозначні постаті повстанців, багатогранність мотивів поведінки, реакції на діяльність місцевого партійно-радянського апарату та практики виживання селян в умовах репресивного тиску. У книзі уперше публікуються матеріали архівно-кримінальної справи на повстанців.

Категорії

Географічний об’єкт: Городня

Предмет: Видання письмових джерел 1923 – 1991 рр.