Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел.

Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. – Київ–Ніжин: Лисенко М.М., . – 96 с.

Мова видання: українська

В монографії на підставі історичних джерел, в тому числі й тих, що раніше не використовувалися у вітчизняній історіографії, розкривається й аналізується життєвий шлях і діяльність королеви Анни, дочки великого київського князя Ярослава Мудрого, що правила у Франції в ХІ ст., наводяться документальні свідчення, які стосуються її біографії. Був зроблений грунтовний аналіз всього комплексу середньовічних свідчень про Анну Ярославну, що дозволило по новому переглянути її життєпис і спростувати низку історичних міфів, які накопичилися в історіографії стосовно цієї постаті. Важливим додатком є вміщення наприкінці книги латинських джерельних свідчень і їх перекладів українською, а також фрагментів з французьких історичних праць доби пізнього середньовіччя, використаних автором при написанні розвідки.

Категорії

Автор: Луняк Євген Миколайович

Предмет: Політичні події Київської Русі