Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Археологія Буковини: здобутки та перспективи [2021].

Археологія Буковини: здобутки та перспективи [2021]. – Чернівці: р. – 204 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2021 р.

Тези доповідей V міжнародного наукового семінару (м. Чернівці, 10 грудня 2021 р.).

Авраменко М.О., Діденко С.В., Петраускас О.В. Дослідження на поселенні Бузовиця-1: результати та перспективи 9

Aparaschivei C., Berzovan A., Simalcsik A., Niculică B.P Mihoveni-Cahla Morii, Suceava County. Funeral discoveries belonging to the Poienești-Lukaševka culture 12

Бандрівський М.С. Ланцетоподібні вістря стріл і списів із Західного Поділля і Північної Буковини: індикатор інокультурної інвазії зі сходу чи з півночі? 13

Боднарюк М.І. Нове багатошарове поселення на лівому березі р. Котовець в с. Опришени Глибоцької територіальної громади 17

Боднарюк М.І., Безушко І.Р., Ісопеску А.П. Зникле село Бирлінци у світлі археологічних досліджень 19

Буйновська Є.В. Охорона, реставрація та використання Комплексу споруд Хотинської фортеці ХІІІ-ХVІІІ століття 22

Буравченко В.С. Досвід відтворення кишенькового сонячного годинника з Львівського історичного музею в рамках проекту Master Terebrus 25

Вакуленко Л.В. Зубрицька культура і старожитності перших століть н.е. 27

Возний І.П. Типологія керамічних мисок ХІІ – першої половини ХІІІ ст. з поселень північної частини Буковини 30

Воротняк І.Д. Орні знаряддя обробітку ґрунту на Буковині за даними археологічних, іконографічних та етнографічних джерел 33

Горобець Л.В. Знахідка решток птахів при розкопках на вулиці Зарваньска 7/2 (м. Кам’янець-Подільський) – рідкісний випадок для археозоології України 36

Гуря Н.С. Археологічні старожитності долини річки Чугур на території с. Братушани 38

Гуцал В.А. Археологічні розвідки Чернівецького університету 1958 р 40

Желага Д.І. Морфологія та орнаменти біноклеподібних посудин з поселення трипільської культури етапу ВІ Ожеве-острів. 45

Іваночко А.І. До питання про походження поховального комплексу, знайденого на території Заповідника «Хотинська фортеця» 47

Ільків М.В., Петровський-Штерн Й. Фрагменти єврейських надгробків з Хотинської фортеці 50

Калініченко В.А., Пивоваров С.В. Тильник канчука чи закінчення батога? (До інтерпретації однієї знахідки з Чорнівського городища) 52

Коржик В.П. Природно-історичні кластери Прут-Дністерського межиріччя Буковини. 57

Коржик В.П. До питання давніх військових поховань 59

Корохіна А.В. До проблеми археометричного дослідження будівельної кераміки пізньоримського часу та середньовіччя на Середньому Дністрі 61

Косован В.М., Косован Л.В. Історико-культурна спадщина Хотина і околиць: досвід картографування 656

Кравченко Р.А., Черненко О.Є. Городище роменської культури Радичівське-3 у Середньому Подесенні (за матеріалами досліджень 1991-1992 рр.) 67

Кузик О.П., Грига В.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. Підземний хід у мечеті валіде-султан Хотинської фортеці 70

Купчанко М.М. Нові матеріали про житлобудівництво на поселені трипільської культури Шипинці 72

Кушнір І.Б. Повідомлення про археологічні студії на шпальтах україномовної періодики Буковини міжвоєнного періоду 76

Легета В.П. Відображення археологічних досліджень Бориса Тимощука в періодиці (за матеріалами ДАЧО) 78

Мельничук О.Л. Давній Галич як церковно-релігійний центр Галичини ХІІ-ХVІІІ ст. (за даними археології) 80

Миська Р.Г. Монастир на Урицьких скелях: гіпотези та археологічні матеріали 82

Михайлюк В.В., Ємчук В.В. Декларування нерухомих об’єктів культурної спадщини 83

Михайлюк В.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. Археологічний матеріал Нового часу з вул. Мізунського в м. Чернівці (з нагоди 250-ліття від заснування Садогури) 85

Niculică B.Р. Some thoughts about the beginning of archeology in the Austrian Bucovina 88

Парацій В.М. Слов’яно-руські речові археологічні скарби Бережанського краю: локалізація та музеєфікація 91

Парацій В.М. Монетні скарби та окремі артефакти Бережанського краю: знахідки й музеєфікація 947

Петегирич В.М. Міста княжої доби з Наддністрянщини: чого не фіксують писемні джерела 97

Петраускас О.В. До питання про походження черняхівської культури на території України 100

Погоральський Я.В. Житла празької культури з Буковини (за матеріалами поселень Рашків і Кодин) 103

Преступенко Ю.В. Пам’яткоохоронна діяльність Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини у 2021 р. 105

Прохненко К.І. Безвиграшний варіант? Проблема власного майбутнього для «відкривачів минулого нації» в умовах пенсійної реформи в Україні 109

Романович Т.І. Попередні результати декларування нерухомих об’єктів культурної спадщини Чернівецької області 112

Ротар О.В. Скарби бронзових виробів в експозиції Чернівецького обласного краєзнавчого музею (з історії дослідження) 115

Рубанець М.В. Антропоморфний камінь-плита у с. Михайлівка 118

Руснак О.В. Печатка парафії села Рестеу-Атаки Хотинського повіту 120

Садов’як М.Д. Археологічні пам’ятки с. Жуків на Івано-Франківщині 122

Сандуляк В.О. Південно-східна башта Хотинськогозамку ХV–ХVІ ст. 125

Семенюк М.С. Археологічні матеріали давньоруської культури, знайдені на території мікрорайону Рогізна 1288

Строцень Б.С. Розкопки біля Бучацької ратуші у 2021 р. 129

Ткачук Т.М. Місце поселення Більча Золотого Парку III серед пам’яток етапу В II трипільської культури 131

Томенчук Б.П. Особливості архітектурно-просторового розпланування двох середньовічних монастирів з ротондами на Галицько-Буковинському Прикарпатті 133

Христан Н.М. Memoria як форма увічнення влади: саркофаг князя Ярослава Мудрого 136

Черновол Д.К. Планіграфія біноклеподібних посудин на поселенні Ожеве-острів 140

Чобан Р.Д. Пам’ятка Джурів ІХ – городище епохи раннього заліза 143

Чучко М.К. Думитру та Мирон Барновські як власники с. Топорівці і ктитори старовинної церкви св. пророка Іллі 145

Шевчук Б.В., Ільків М.В. Антропоморфна пластика з поселення трипільської культури Мошанець, уроч. Джія 150

Шкурідін О.М. Слов’янські та давньоруські городища й поселення поблизу села Кулішівка 152

Яковишина Я.М. (Не)заліщицьке трипільське поселення Бабин (урочище Яма) на правобережжі Дністра 155

Якубовська О.З. Споруди, пов’язані з гончарним виробництвом, із пам’яток останньої чверті І тис. н.е. в українському Прикарпатті 158

Болтанюк П.А., Мегей В.П. Клейма гончарні з Вірменського бастіону 160

Драгомирецька О.Г. Скіфські бронзові дзеркала з Буковини 164

Кононенко О.М., Рідуш Б.Т., Поп’юк Я.А. Палеолітичні місцезнаходження в околицях с. Баламутівка (Чернівецька обл.) 167

Мордовін М.В., Прохненко І.А. Нюрнберзька текстильна пломба кінця XVI ст. з с. Переспа Сокальського району Львівської області 171

Нечитайло П.О., Тимчук Д.В., Омельченко О.В., Хромова І.К. Приміщення з тамгоподібним знаком зі скельнопечерного комплексу біля с. Василівка 175

Терський С.В., Демський Н.В., Куценяк О.Я. Пам’ятки ранньоскіфської доби в околицях с. Словіти на Львівщині 179

Федорук А.В. Графіті слона з Хотинської фортеці першої половини XVIII ст.: спроба нової інтерпретації 183

Виногродська Л.І. Замок як пам’яткознавчий та туристичний об’єкт в культурно-ландшафтній спадщині України 188

Герчук Д.А. Дослідження археологічних старожитностей Хотинської фортеці 190

Dergaciova L.V., Bodnariuc N.I. A coin hoard of Hungarian Denars from Matthias Corvinus and Vladislav II from Chernivtsi region. To the problem of the new mint-marks 192

Драгомирецька О.Г., Андроничук В.І. Надходження археологічних артефактів до музейної скарбниці у 2021 році 193

Категорії

Географічний об’єкт: Буковина

Предмети (2): Археологія регіонів України, Дослідження пам’яток археології