Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Архів Івана Крип’якевича. Інвентарний опис.

Архів Івана Крип’якевича. Інвентарний опис. – К. – Львів: р. – 30, 252 с.

Мова видання: українська

Опис містить унікальні матеріали, пов’язані з життям і творчістю одного з найвидатніших українських істориків першої половини ХХ ст., академіка Івана Петровича Крип’якевича (1886–1967). Документи архіву засвідчують широту його наукових інтересів – епоха Київської Русі й Галицько-Волинського князівства, Хмельниччина, історія Львівської Русі XVI–XVIII ст., спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни, історія Холмщини та багато інших проблем. Архів І. Крип’якевича є важливою збіркою джерел для вивчення історії української історичної науки, а також тем, дотичних до зацікавлень історика.

Категорії

Автор: Федорук Ярослав О.

Діяч: Крип’якевич Іван Петрович (1886 – 1967 рр.)