Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Архів Києво-Печерської лаври та заповідника.

Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. – К.: р., т. 1 – 360 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 128 р. н.е.

Випуск 1. ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Редакційна рада: Кролевець С. П., Музичук О. В., Колпакова В. М., Ластовський В. В., Уляновський В. І., Крайній К. К.; Упор. Кагамлик С. Р.; Наук. редактор Путова Г. В. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Центральний державний історичний архів України.

Категорії

Предмети (2): Джерела про Києво-Печерську лавру, Описи архівів України