Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернухін Є. Архів протоієрея Трифілія Карацоглу.

Чернухін Є. Архів протоієрея Трифілія Карацоглу. – К.: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, р. — 320 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1778 – 1780 рр.

Першоджерела з історії греків Kриму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

У науковому дослідженні представлені археографічні описання та тексти рукописних матеріалів, що належали протоієреєві Трифілію Карацоглу, одному з духовних керманичів греків, які були переселені з Криму до Надазов’я в 1778–1780 рр. Документи, складені новогрецькою, російською та тюркськими мовами, розкривають особливості духовно-релігійного життя кримських греків ХVIII ст., а також церковної організації та побуту мешканців Маріупольської округи в перші десятиліття після переселення.

Категорії

Автор: Чернухін Євген Костянтинович (1953 р. –)

Предмети (2): Збірники документів з історії Кримського ханства, Християни у Кримському ханстві