Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи.

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи. – [Т. 4] Кам’янець-Подільський: Сисин О. В., . – 131 с.: рис., табл.
[Т. 5] 2016.

Бібліотеки: НБУВ: ВА757294 (т. 4) ВА803592 (т. 5)

Мова видання: українська

[Т. 4] Зб. матеріалів 4-тої міжнар. студ. археол. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т археол. НАН України; [редкол.: Копилов С. А. (голова) та ін.].

[Т. 5] Зб. матеріалів V Всеукр. студент. археол. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка.

Категорії

Предмет: Археологія. Давня історія