Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918–1922).

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918–1922). – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С.
Грушевського, р. – 612 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1918 – 1922 рр.

У збірнику опубліковано агентурні відомості та звіти з архівів Департаменту державної варти, Політичного департаменту та Департаменту політичної інформації Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У записах за період від липня 1918 до грудня 1922 збережено інформацію про настрої населення та внутрішнє становище в Україні, зокрема про большевицькі локальні повстання в Київській, Подільській, Чернігівській губерніях, напади з-за меж демаркаційної лінії, агітацію та встановлення російської адміністрації. Особливу увагу приділено совєтській господарській політиці (скасування приватної власності, «продразверстка» та «продналог», заборона торгівлі) та антибольшевицьким повстанням.

Категорії

Автор: Кавунник Валентин Леонідович

Предмет: Визвольні змагання 1917 – 1922 рр.