Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Архівна україніка в Канаді: довідник.

Архівна україніка в Канаді: довідник. – К.: р. – 882 с.

Мова видання: українська

Упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін.; Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів, справи та документознавства, Канад, ін-т укр. студій Альберт, ун-ту.

Категорії

Предмет: Країни Америки