Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Архіви козаччини Буджаку.

Архіви козаччини Буджаку. – Т. 1, ч. 1. – . – 160, [86] с.: іл.; Т. 1, ч. 2. – 2011. – 168, [150] с.: іл.; Т. 2, ч. 1. – 2011. – 292, [220] с.: іл.; Т. 2, ч. 2. – 2012. – 144, [208] с.: іл.

Бібліотеки: НБУВ: В354597/тт.

Мова видання: українська

Останнє десятиріччя ХХ ст. – перша чверть ХХІ ст.

Т. 1: Козацтво Буджаку.

Т. 2: Козацькі організації Буджаку.

Категорії

Предмет: Незалежна Україна (від 1991 р.)