Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Велиева М. И. Азербайджанская нумизматика в трудах зарубежных ученых.

Велиева М. И. Азербайджанская нумизматика в трудах зарубежных ученых. – Баку, . – 26 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА405485

Мова видання: російська

Історичний період: 5505 р.

Автореф. дис. … д-ра философии по истории : 5505.02 / Масуда Исмайыл кызы Велиева; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т археологии и этнографии.

Категорії

Автор: Велієва М. І.

Предмет: Нові надходження