Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Беларуская даўніна [1].

Беларуская даўніна [1]. – Мінск : г., вып. 1. – 188 с.

Мова видання: білоруська

Калечыц І. Л. Графіці XII–XVIII ст. з паўночна-ўсходняга слупа Спаса-Праабражэнскай царквы г. Полацка: праблемы вывучэння і інтэрпрэтацыі 7

Лицкевич О. В. Поручительство литовско-русской знати за нобиля Братошу Койлутовича (1387–1394 гг.) 29

Мікульскі Ю. М. Гісторыя іконы Божай Маці Менскай (да XVIII ст.) 59

Боровой Р. В. Материалы к исторической топографии древних церквей Минска: Борисо-Глебская и Воскресенская церкви 97

Ліцкевіч А. У. «Срэбны каваль» Хацабей з-пад Маладзечна (XV ст.): яшчэ раз пра магчымае паходжанне срэбных паясных набораў са скарбу каля в. Літва109

Miscellanea з архіўных і бібліятэчных сховішчаў (XIV–XVII ст.) (падрыхт. Ю. М. Мікульскі) 123

З царкоўных архіваў XIV–XVI ст.

I. Прывілеі польска-літоўскіх манархаў з Евангелляў Лаўрышаўскага манастыра (XIV–XVI ст.) 124

II. Найдаўнейшыя менскія граматы з архіва былога Увазнясенскага манастыра (1478–1502 гг.) 132

III. Жалованная грамота митрополита Мисаила соборной церкви в Новогрудке 1480 г. 144

Да гісторыі знаці XIV–XVI ст.

I. Новая грамота князя Фёдора Кориатовича 1392 г. .147II. Некаторыя матэрыялы да гісторыі роду князёў Алелькавічаў-Слуцкіх і г. Слуцка XV–XVI ст. (з нагоды кнігі А. А. Скеп’ян «Князі Слуцкія») 151

Да гісторыі кніжнасці XV–XVII ст.

I. Славяно-русские рукописи XV в. из собраний Национальной библиотеки Беларуси 168

II. Рукапіс з царкоўных кнігазбораў Слуцка XVI ст. 180

III. Кнiгазборы шляхецкага роду Слізняў: новыя рукапісы XVII ст. 183

Категорії

Предмет: Внутрішня історія Білорусії