Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Болховітіновський щорічник [2010].

Болховітіновський щорічник [2010]. – К.: р. – 400 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2010 р.

Археологія

Сергій Тараненко “Посадський двір” на Києво-Подолі 7

Марина Сергєєва Два приклади художнього різьблення по кістці: до питання про шляхи розповсюдження продукції давньоруських косторізів 20

Олена Журухіна Принципи класифікації давньоруських намистин 28

Олена Мельник До проблеми вивчення поховальних пам’яток Києва XVI–XVIII ст. 32

Віталій Козюба, Ольга Манігда Пізньосередньовічні поховання з розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря 1996–1999 рр. 39

Всеволод Івакін Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000) 105

Юрій Долженко Мешканці Київського Арсеналу 17 – 18 ст. за даними краніоскопії 118

Дар’я Фінадоріна Художньо-декоративні різновиди комплексу пічної кахлі XVII ст. з розкопок Київського Арсеналу 135

Історія, історіографія та джерелознавство

Наталія Сінкевич “Никгды бовем апостолове надаремно не ходили”: кілька спостережень щодо культу апостола Андрія у Київській митрополії першої половини XVII ст. 144

Ольга Крайня, Наталія Сінкевич Книга св. Єфрема Сиріна з колекції ІР НБУВ: атрибуція та історія рукопису 160

Оксана Прокоп’юк Адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії у XVIII ст.: поділ на протопопії та парафіяльна мережа 172

Володимир Каліновський Музей християнських старожитностей у Херсонесі: з досвіду взаємин представників Церкви і науковців у 19 – на початку 20 ст. 186

Андрій Стародуб Формули молитовного поминання державної влади в українських єпархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр. 197

Тетяна Євсєєва Національне питання в ідеології і практиці православних конфесій України у 1920-і рр. 202

Ірина Преловська Документальні відомості про Софію Київську в 1941–1945 рр. 222

Norbert Morawiec Rzeczypospolita, katolicyzm, kresy. Makryna Mieczysławska w historiografii polskiej XIX wieku 2465

Anna Czerniecka-Haberko Życie i obyczaje średniowiecznego kleru w twórczości historycznej ks. Jana Fijałka 262

Ad fontes

Ірина Жиленко Проложнi житiя святих печерських у рукописному зiбраннi Трoїце-Сергiєвої лаври 274

Валерій Ластовський Листи ігумена Ісихія 1863–1873 рр.: штрихи до повсякденності православного чернецтва 325

Інна Івакіна Археологічні дослідження печерного комплексу Ближніх печер Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 1930-х рр. 340

Полеміка

Валерій Ластовський Важко бути богом (хроніка моєї “дискусії” з Леонідом Тимошенком) 363

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву