Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Болховітіновський щорічник [2013-14].

Болховітіновський щорічник [2013-14]. – К.: р. – 354 с.

Мова видання: українська

Археологія та пам’яткознавство

Моця О. П. (Київ) До історії округ Києва та Любеча (за матеріалами могильників давньоруських часів) 5

Козюба В. К., Ізотов А. О. (Київ) Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця 18 – початку 20 ст. 12

Романчук С. П., Тараненко С. П. (Київ) До локалізації русла р. Глибочиця на Подолі Києва у давньоруський час 21

Сергєєва М. С., Івакін В. Г., Тараненко С. П. Археологічні дослідження Гостиного двору в Києві 37

Івакін В. Г. (Київ) Церкви та кладовища Києво-Подолу XIV–XVIII ст. за даними археологічних досліджень 51

Мельник О. О. (Київ) Цвинтар києво-подільської церкви Успіня Пресвятої Богородиці 65

Чміль Л. В. (Київ) Керамічний посуд другої половини 12 – 19 ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря 85

Оногда О. В. (Київ) Гончарний посуд 14 – 16 ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу 137

Бібіков Д. В. (Київ) Конструктивні особливості гончарного горна кінця 10 – 11 ст. з розкопок 2013 р. у Вишгороді 153

Черевко І. А., Куциба В. О., Моргун І. П. (Київ) Гідрогеологічні умови території Ближньопечерного пагорба, їх вплив на стан печер та засоби регуляції 157

Історія та джерелознавство

Омельчук В.В. (Київ) Поширення православ’я серед південних слов’ян як чинник політико-правового утвердження Візантійської імперії на Балканах 173

Кабанець Р. Ю. (Київ) Ідеологічні передумови охорони імператора у Візантійській імперії 191

Сацький П. В. (Київ) Вплив єретичних відгалужень християнства на тюркську державність раннього середньовіччя 202

Кабанец Е. П. (Киев) Рецепция византийского права на Руси и исторические судьбы Киево-Печерского монастыря 215

Кабанець Є. П. (Київ) Візантійські ілюміновані рукописи середини XI ст. як джерело з ранньої історії Києво-Печерського монастиря 223

Жиленко І. В. (Київ) До питання про ранню хронологію Печерського монастиря 230

Пуцко В. Г. (Калуга, РФ) Ікони Волині – літопис православного церковного життя 248

Tadeusz Srogosz (Częstochowa, Polska) Konflikt kasztelana kijowskiego Józefa Gabriela Stempkowskiego z metropolitą kijowskim Jasonem Smogorzewskim w latach 1782–1783 255

Ластовський В. В. (Київ) Співвідношення державного (національного, конституційного), канонічного і церковного права: історичний аспект 259351

Ad fontes

Синкевич Н. А. (Киев) Неизвестный источник для истории средневекового Крыма из Римского доминиканского архива 262

Ластовська О. Л. (Київ) Історія Києво-Софійського монастиря, описана у 1760-х рр. 270

Путова Г. В. (Київ) Документи ЦДІАК України про будівництво київського костьолу Святого Олександра 276

Полеміка

Кабанець Є. П. (Київ) Аналіз новітньої історіографії питання про знищення Успенського собору у публікаціях сучасних київських істориків 280

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву