Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2014].

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2014]. – К.: р. – 185 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2014 р.

Матеріали Дванадцятої Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.)

Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини

Пивоваров С. В., Ільків М. В. “Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини 7

Пивоваров С. В. Металева іконка-підвіска з літописного Василева 8

Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В. Територія Межигірського монастиря як археологічна пам’ятка 11

Марков В. В. Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения 16

Баюк В. Г. Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку 21

Сергєєва М. С. Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві 26

Чміль Л. В. Керамічний посуд другої половини 13 – 19 ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.) 29

Оногда О. В. Гончарний посуд 14 – початку 16 ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу 31

Козюба В. К. Дослідження 1909–1910 рр. храму 11 ст. в митрополичому саду Софії Київської 34

Сергєєва М. С., Івакін В. Г., Тараненко С. П. Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р. 38

Бібіков Д. В. Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект 41

Мельник О. О. Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві 44

Дослідження та збереження пам’яток матеріальної культури релігійного призначення

Зиновіїва Ю. Ю., Сирінська О. А. Типи церковних архітектурних пам’яток Кавказької Албанії 47

Днепровский Н. В. Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена 48

Черевко І. А. Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження 59

Котляренко І. В., Черевко І. А. Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові 65

Сенченко Н. М. Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам’яток (кінець 19 – початок 20 ст.) 684

Копил М. А. Підсумки дослідження пам’яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам’ятках історії та культури, які пов’язані з історією українського козацтва 71

Марченко І. Я. Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам’яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. XX ст. 74

Пуцко В. Г. Іконостас Успенського собору Свінського монастиря 77

Варивода А. Г. Деякі особливості українського євхаристичного богослов’я доби бароко в сюжетах літургічного гаптування XVII–XVIII ст. 81

Шульц І. В. Мистецькі пам’ятки, пов’язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника 84

Ткаченко Н. Г., Жам О. М. До історії формування колекції сакральних пам’яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 87

Приймич М. В. Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття 19 ст. 92

Питателева Е. В. Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви 97

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Жиленко І. В. Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування 100

Никитенко М. М. До проблеми існування ісихастського богослов’я у ранньому Києво-Печерському монастирі (11 – 13 ст.) 102

Омельчук В. В. Правовий статус афонських монастирів 106

Тригуб О. О. Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій 109

Климчук А. М. Польськомовні друки Києво-Печерської лаври 113

Sharipova L. A saint or not a saint: a late 18th c life of Peter Mohyla 115

Ткачук В. А. Ієротопія в антимінсах Київської православної та уніатської митрополії XVII–XVIII століття 119

Альмес І. І. Даровизни книг до Крехівського монастиря у XVII – на початку XVIII ст. 121

Кукса Н. В. Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського 125

Дзісяк Я. І. Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення 126

Травкіна О. І. Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”) 129

Петренко І. М. Шлюбно-сімейні відносини православних мирян XVIII ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (19 ст. – 1917 р.) 131

Шульга Я. М. Речові дари прочан за київськими синодиками XVIII ст.: символіка та молитовне значення 134

Чирка Л. Г. Сковородинівська герменевтика 136

Церква в 19 – 20 столітті: джерела, історія та історіографія

Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А. Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст. 139

Крайня О. О., Лопухіна О. В. Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври 142

Чередниченко Є. Ф. Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України) 146

Ванжула О. М. Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст. 149

Бартош А. Є. Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовносанітарні загони під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України) 152

Бєлоусова Т. К. Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина) 155

Заєць О. В. “Той мурує, той руйнує, той неситим оком…” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного) 158

Оніпко Т. В., Оніпко Т. А. Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи 161

Савчук О. В. Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика) 164

Наливайко А. Є. Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник 167

Кабанець Є. П. Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі 169

Веденеев Д. В. Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина 172

Ковальова О. В. Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України 175

Львова О. Л. Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей 178

Снігур С. А. Релігійний аспект економічної моралі 180

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву