Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2016].

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2016]. – К.: р. – 236 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2016 р.

Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.)

Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини

Балакін С. А. Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври 7

Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Оленич А. М. Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода 10

Журухіна О. Ю. Cкляні лампи давньоруського часу 14

Зажигалов О. В. Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври 15

Кукса Н. В. Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботові 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького 18

Лук’янченко В. І. Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди 20

Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А. Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам’яток Буковини 25

Сергєєва М. С., Івакін В. Г. Дерев’яна чаша з давньокиївського Подолу 28

Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В., Балакін С. А. Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 30

Фінадоріна Д. В. Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника 33

Чирка Л. Г. Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава 35

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

Бардік М. А. Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини 19 ст. Зниклі портрети українських гетьманів 38

Бартош А. Є. “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення) 40

Варивода А. Г. Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст. 43

Зайцева В. О. Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 46

Кондратьєва О. В. Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. M. Покровського 49

Кондратюк А. Ю. Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби 51

Литвиненко Я. В. Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 54

Лопухіна О. В., Марченко Г. А. Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Історичний і науково-реставраційний аспекти 57

Марченко Г. А., Онопрієнко Н. О. Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації) 60

Пузиркова А. А. Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до римсько-католицької церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини 65

Путова Г. В. Реновація київського костьолу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам’яток в Україні 69

Рижова О. О., Распопіна В. О. Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 71

Сергій О. С. Дерев’яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) 74

Ткаченко В. М. Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами 77

Толочко Л. І. Вирішення барельєфа для пам’ятника князю Володимиру в Києві 79

Уліганець С. І., Мельник Л. В., Панченко В. В. Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією) 81

Черевко І. А., Грищенко В. В. Стан і перспективи збереження пам’ятки цивільного будівництва 19 ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.) 88

Шульц І. В. Новий документ з історії надходження пам’яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С. Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 95

Бондар О. М. Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови 20 ст. 97

Гарига-Грихно М. М. Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя 100

Гейда О. С. Церкви Остра у 16–19 ст. 102

Казимір В. А. Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського 107

Кондратьєв І. В. Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела 109

Міхеєнко К. М. Закомарний храм Київської Русі 112

Подлевський С. В. Поминальний надпис з апсиди Успенського собору 115

Рига Д. В. До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р. 117

Руденок В. Я., Новик Т. Г. Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців XVIII – початку 19 ст. 118

Тарасенко О. Ф. Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник? 121

Терещенко О. В., Ситий Ю. М. Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (17 – початок 19 ст.) 124

Черненко О. Є. Дослідження Петропавлівської церкви з трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові 130

Чугаєва І. К. Церкви і монастирі Чернігівського та Переяслівського князівства у Київському літописі 12 ст.: компаративний аналіз 134

Християнська церква в Європі від раннього середньовіччя до нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І. Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі 137

Борисов Д. В., Нетудихаткін І. А. Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел 139

Волощенко С. А. Служебник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря 141

Dymczyk Rafał Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos 144

Друздєв О. В. Львівське Успенське братство на початку XVIII ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект 147

Жиленко І. В. Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської 150

Крайня О. О. Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври 18–XIX ст. 154

Нікітенко М. М. Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення 157

Омельчук В. В. Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком 160

Пацай Т. А. Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера 162

Перепелиця А. І. Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (XVII–XXI ст.). 164

Путова Г. В. Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів 167

Sieradzki Andrzej Język staro-cerkiewno-słowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej 170

Dziwoki Julia, Urbanowicz Beata Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie 173

Філіпова Г. В. Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві 178

Циквас О. І. Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.) 181

Шевченко Т. М. Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса 184

Християнська церква 19–20 ст.: джерела, історія та історіографія

Ананьева Т. Б. Документы Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря 187

Бондарчук П. М. Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) 190

Буняк О. П. Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України 192

Веденеев Д. В. Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.) 195

Данилець Ю. В. Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука) 198

Кабанець Є. П. “Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору) 200

Киридон А. М. Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української автокефальної православної церкви 203

Красільнікова О. В. Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр. 207

Кязимова Г. Х. Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор) 210

Ластовський В. В., Куштан Д. П. Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845) 212

Литвин Н. М. Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі 19 ст. 214

Львова О. Л. Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики 217

Мельник В. М. В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права 219

Осипенко О. В. Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.) 222

Сенченко Н. М. Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії) 224

Тимошик М. С. Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині 227

Тригуб О. П. Священик Антон Гриневич: шлях до УАПЦ 232

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву