Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2017].

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії [2017]. – К.: р. – 316 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2017 р.

Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.).

Християнська церква в Європі від раннього середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Дзісяк Я. І. Питання православ’я у політиці гетьмана Тетері 7

Жиленко І. В. Ідіофони в історії Печерського монастиря 9

Крайня О. О. Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини 17 – 18 ст.) 16

Кузьмук О. С. Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України 25

Ластовський В. В. Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу 28

Нетудихаткін І. А. Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму) 30

Нікітенко М. М. Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу 32

Омельчук В.В. Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою 35

Петрушко Л. А. Богослов’я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського 40

Ромінський Є. В. Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (11 – перша половина 14 ст.) 44

Русакова Ю. М. Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы 48

Тараніна Б. К. Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз 53

Філіпова Г. В. Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова 58

Шумило С. В. До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні 62

Шумило С. В. Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами 69

Християнська церква 19 – початку 21 століть: джерела, історія та історіографія

Бартош А. Є. Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України) 78

Бойчура Максим, о. Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии 83

Бондарчук П. М. Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років) 87

Веденеев Д. В. Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.) 91

Гринюка Б. М. Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944 – 1991) 96

Гуменяк А. Р. Історія формування осередків домініканського ордену в Галичині 102

Заєць О. В. Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури 107

Кабанець Є. П. Сучасні містифікації лаврської трагедії 112

Ковальчук Г. І. Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи 117

Кукса Н. В. Доля Богданових церков у Суботові періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст. 1224

Ластовська О. Л. Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській 125

Литвин Н. М. “Подробное наставление…” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст. 127

Львова О. Л. Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст 131

Майба І. Б. Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001) 136

Перепелиця А. І., Павлова С.Ф. Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополичої єпархії від початку – 19 до другої половини XIX ст. 139

Путова Г. В. Пастирські листи Антонія Баєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін 144

Чигирик І. І. Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова) 148

Шеляженко Ю. В. Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті 154

Шип Н. А. Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов’янському благодійному товаристві 157

Шуміло В.В., Шуміло С. М. Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової 162

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

Балакін С. А., Мельник О. О. Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського 169

Бардік М. А. Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини 19 ст. Успенський собор 172

Бойко Т. В. Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі 177

Бойко-Гагарін А. С. Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр. 181

Варивода А. Г. Проблематика вивчення й атрибуції пам’яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 184

Вечерський В. В. Доля церковних пам’яток, досліджених Григорієм Павлуцьким 186

Кабанець Є. П. До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили 191

Кондратюк А. Ю. Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII cт. 194

Козюба В. К. До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві 197

Корнієнко В. В. Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження 199

Литвиненко Я. В. Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври 203

Лопухіна О. В. Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби 208

Лук’янченко В. І. Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври 211

Осадча О. А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони 218

Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А. Архаїчні фібули з Чорнівського городища 13 ст.: до питання інтерпретації 220

Пітателєва О. В. Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври 2235

Путова Г. В. Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму) 227

Романченко О. Д. Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври 231

Сенченко Н. М. Іконостас православного храму як об’єкт церковної спадщини 236

Сорока К. О. Пам’ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя” 241

Студницька М. Р. Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам’янка-Бузького р-ну на Львівщині 248

Черненко А. Ф. Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей 252

Чирка Л. Г. Вироби з кістки з давньоруського Переяслава 256

Шуліка В. В. Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст. 258

Церковна археологія Лівобережної України

Адруг А. К. Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері” 263

Бакуменко Я. С. Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.” 266

Бондар О. М., Веремейчик О. М. Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі 267

Гейда О. С. Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлесховища 273

Дядечко О. О. Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини 278

Міхеєнко К. М. Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традиції 280

Подлевський С. В. Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові 282

Ситий Ю. М. Цвинтарі південно-східної околиці Батурина 284

Ситий Ю. М., Скороход В. М., Терещенко О. В. Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст. 288

Токарєв С. А. Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку 290

Травкіна О. І. “Словесъ Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати…” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові) 296

Черненко О. Є. Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові 301

Чугаєва І. К. Чернігівські єпископи 12 ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику 306

Ясновська Л. В. К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку 20 ст. 310

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву