Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бойченко С. Г. Чернігівський некрополь останньої третини XVIII - початку XX ст.

Бойченко С. Г. Чернігівський некрополь останньої третини XVIII - початку XX ст. – Чернігів, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА414833

Мова видання: українська

Історичний період: 3 тр. 18 – поч. 20 ст.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 /Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка.

Категорії

Автор: Бойченко Світлана Геннадіївна

Предмет: Пам’ятки Чернігова