Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії.

Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії. – Луцьк; р. – 354 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 2017 р.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Волинської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархату 18.05.2017 р.

Альошина Оксана, Стоколос Надія Масштаби та набутки культурно-освітньої праці православних братств Волинської губернії у 80-90 рр. ХІХ ст. 11

Бабак Максим Боротьба за автокефалію Української православної церкви як невід’ємний елемент самостійності України на початку ХХ століття 21

Басараб Володимир Проблема єдності церков у світлі екуменічних ідей митрополита А. Шептицького 27

Бондаренко Геннадій Історична хронологія і сакральний час 35

Борщевич Володимир Вишгородецька справа 1928 р.: реконструкція подій 47

Добржанський Олександр Європейська інтеграція крізь призму культурних та релігійних цінностей(на прикладі України) 55

Зек Богдан Українська церква і національна ідея у житті священика Данила Штуля (1893-1967) 63

ієромонах Йосиф (Зеліско) Державна церковність: кореляція статусу, самоідентифікації та моделі відносин 81

Каліщук Оксана Арсен Річинський у сучасній науковій літературі 99

Ключук Юлія Польсько-український екуменічний діалог (1991-2010 рр.) 107

Кочерга Євгенія Духовне здоров’я особистості як цінність в умовах європейської інтеграції 113

ієрей Сергій Кочерга Богословська компетентність військового священика 119

Кучерепа Микола, Щеблюк Станіслав Християнські профспілки на Волині (1921-1931 рр.) 127

Лешко Олена Митрополит Василь Липківський як основоположник Української автокефальної православної церкви 137

протоієрей Віталій Лотоцький Історичний портрет О. Г. Лотоцького щодо ідеї помісної православної церкви в Українії 147

Мацелюх Іванна Доктрина автокефальності як політико-правова парадигма у творчій спадщині О. Лотоцького 167

Новосад Марія Вплив сучасних подій на створення Української помісної церкви на території Галичини 177

Павленко Павло Антиукраїнська суть міжцерковного проекту «Єдина помісна православна церква» 183

Преловська Ірина Особові справи діячів Української автокефальної православної церкви 1920-1930-х рр.: археографічний аспект 191

диякон Микола Рубан Канонічний статус Української соборно-єпископської церкви 1925-1939 рр. 201

Сацький Павло Механізми взаємодії церковних і самоврядних інституцій у процесі державотворення Української народної республіки 1917-1918 рр. 211

Скакальська Ірина Православна освіта Кременецького повіту (1921-1939 рр.) 219

протоієрей Ігор Скиба Православна церква на Волині в реаліях радянської окупації – 1939-1941 рр. 229

Стрільчук Людмила, Петрович Валентна, Чарікова Ірина Культура та релігія, як рушії сучасної європейської інтеграції 235

Тоцька Олеся Матеріальне забезпечення православного духовенства Волині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі села Доросині) 241

ієрей Владислав Фульмес Випускник Волинської духовної семінарії архієпископ Катеринославський Агапіт (Вишневський) та українське церковне відродження на початку ХХ ст. 256

протоієрей Миколай Цап Архієпископ Василій (Богдашевський) – видатний український богослов і церковний діяч, випускник Волинської духовної семінарії (155 років від народження) 268

ієрей Ярослав Черенюк Історичні передумови національного піднесення українського православного духовенства напередодні 1917 року 283

Ямчук Павло Християнська філософія, моральність і етика в повчаннях і настановах святійшого патріарха київського і всієї Руси-України Філарета, в «нотатках особистих» папи Іоанна Павла ІІ та в філософії Степана Бандери 291

Яроцький Петро Розуміння і формування національно-релігійної ідентичності українців 307

Małgorzata Tomkiewicz Secularism and Freedom of Religion in Contemporary Europe. Considerations Regarding Judgments of the European Court of Human Rights 323

Категорії

Предмет: Збірники праць про церкву