Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гордон П. Дневник.

Гордон П. Дневник. – Москва : Наука, 2000 г.; 2002 г.; 2005 г.; 2009 г.; г. – 618, [9] с. : ил.

Бібліотеки: НБУВ: ВА791834

Мова видання: російська

Історичний період: 1684 – 1695 рр.

Анотація (російською мовою):

(Памятники исторической мысли.) Пер. с англ., ст. и примеч. Д. Г. Федосова; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-ист. арх.

2009 г.: 1684 – 1689 гг.;

2014 г.: 1690 – 1695 гг.

Категорії

Автор: Гордон Патрик (1635 – 1699 рр.)

Предмети (2): Джерела з історії Московського царства 16 – 17 ст., Мемуари 1648 – 1783 рр.