Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гай-Нижник П. П., Батрак О. П. Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.).

Гай-Нижник П. П., Батрак О. П. Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.). – К.: Леся, р. – 278 с.

Мова видання: українська

Нарис історико-герменевтичної інтерпретації.

У монографії автори аналізують складний і неоднозначний процес запровадження християнства у Русі кінця ІХ – середини ХІ ст. У контексті тогочасних європейського світогляду та християнської релігії висвітлюються теологічні спільність та відмінності ще єдиної на той час Християнської Церкви, але яку уже тоді роздирали політико-ідеологічні та догматичні протиріччя. З’ясовується місце, роль і самовизначення Русі у тих процесах. Автори, з огляду історико-герменевтичної інтерпретації та слов’янської кирило-мефодіївської традиції (у співставленні з аріанською, візантійською та латинською), розв’язують тогочасні вузли теологічних уявлень і догм, зокрема таких понять і термінів як «Свята Трійця», «єдиносущність», «подібносущність», «Символ Віри» тощо. Прослідковуються світоглядно-релігійний та політико-ідеологічний шлях Русі до запровадження християнства в державі Володимиром Великим та його утвердження Ярославом Мудрим.У книзі також розглядаються передумови, підстави та обставини прийняття християнської віри великим князем Київським Володимиром Святославичем, її символічний та духовний зміст, аналізуються княжі діяння у цій сфері. Встановлюються релігійно-політичні узріння, тактика і стратегія утвердження Віри Христа великого князя Київського Ярослава (Мудрого) Володимировича, його бачення місця Церкви в Руській державі, суспільстві, у слов’янському світобаченні, а також поміж духовно-релігійними і державними центрами тогочасного Християнського Світу.

Категорії

Автори (2): Гай-Нижник Павло Павлович, Батрак Олег Петрович

Предмет: Релігійне життя Київської Русі