Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Доісламський Близький Схід.

Доісламський Близький Схід. – Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, . – 287 с. : іл., табл.

Бібліотеки: НБУВ: ВС58156

Мова видання: українська

Історія, релігія, культура. Зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського; [відп. ред. М. О. Тарасенко; упоряд. М. О. Тарасенко, Г. В. Вертієнко].

Категорії

Предмет: Інші країни Азії