Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII-XVIII ст.

Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII-XVIII ст. – К. : р. – 173 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВС59500

Мова видання: українська

(Документальна спадщина монастирів Гетьманщини; т. 2). Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; [авт.-уклад.: о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко].

У виданні представлена публікація актових документів XVII–XVIII ст. з унікальної збірки “книги-архіву” Свято-Преображенського Максаківського монастиря на Чернігівщині, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Серед документів – королівські привілеї, гетьманські універсали, листування гетьманів, полковників, представників козацької старшини, купчі й дарчі записи, тестаменти та інші актові документи. Вони містять різноманітний матеріал з історії Церкви, історії Свято-Преображенського Максаківського монастиря та деяких інших обителей, розкривають стан та процес розвитку монастирського землеволодіння на Чернігівщині, а також подають біографічні відомості про видатних українських діячів, розкривають різні аспекти суспільного життя того часу. Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, додатки. Переважна більшість документів публікується вперше.

Категорії

Географічний об’єкт: Максаки

Предмети (2): Збірники документів 1648 – 1783 рр. з історії церкви та братств, Монастирі у 1648 – 1783 рр.