Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Друга світова війна: події, факти, версії.

Друга світова війна: події, факти, версії. – Переяслав-Хмельницький, . – 314 с.

Мова видання: українська

Матеріали Всеукр. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 24 квітня 2015 р. / [Упорядник: Т. Ю. Нагайко].

Ростислав Карандєєв (Київ). Виступ на відкритті Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна: події, факти, версії» 24 квітня 2015 року 11

Олександр Лисенко (Київ). Проблематика Другої світової війни як науковий дискурс і сегмент державної політики пам’яті 15

Ярослав Потапенко (Переяслав-Хмельницький). Чи варто святкувати «День перемоги над фашизмом» у рік небаченого розгулу російського фашизму? 20

Юрій Фігурний (Київ). «Велика вітчизняна війна» – міфологема, ідеологія, вічна пам’ять для України і українців 28

Тетяна Лапан (Львів). Традиційна та нетрадиційна війна на території України 36

Надія Бойко (Переяслав-Хмельницький). Німецько-фашистський окупаційний режим на Переяславщині мовою архівних документів (огляд документів ЦДАВО України) 45

Леонід Чирка (Переяслав-Хмельницький). Битва за Дніпро в мемуаристиці і документах: компаративний аналіз радянських і німецьких джерел 52

Світлана Власенко (Київ). Радянський партизанський рух опору на території України в роки Другої світової війни: джерелознавчий аспект 59

Тетяна Самадова (Київ). Специфіка визначення чисельності радянських партизанських формувань 65

Алік Мінгазутдінов (Київ). Роль військової преси в мобілізації воїнів на визволення України від нацистських окупантів (1943-1944 рр.) 71

Наталія Кухарєва (Переяслав-Хмельницький). Нацистська листівка як засіб пропаганди на окупованій території Київщини у 1941-1944 рр. (за матеріалами фондів НІЕЗ «Переяслав») 78

Марина Михайлюк (Київ). Відображення правового становища і геноциду євреїв України в роки Другої Світової війни у вітчизняних дисертаційних працях 85

Тарас Нагайко (Переяслав-Хмельницький) Тема другої світової війни у виданнях навчально-наукового центру усної історії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 93

Володимир Подрига (Полтава). Вірші української молоді періоду 1941-1943 років: до питання сублімації стресу у творчість 100

Наталія Павлик (Переяслав-Хмельницький). Боротьба УПА: історичний аспект художніх інтерпритацій у романі Володимира Шовкошитного «Білий кречет» 110

Ольга Ісаєва (Канів). Оборона Канівського плацдарму влітку 1941 року 116

В’ячеслав Іванов (Київ). Військові операції німецьких та фінських військ під час «війни-продовження» (jatkosota) 1941-1944 рр. з Радянським Союзом 124

Олена Дьякова (Харків). Боротьба харківських партизанів у 1942 році 130

Олена Жам, Олена Калінович (Переяслав-Хмельницький). Евакуація сільськогосподарської техніки машинно-тракторних станцій Переяславського району Київської області в роки німецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.) 140

Сергій Губський (Київ). Суспільно-політичне та економічне становище населення Київщини в роки німецької окупації 1941-1943 рр. та діяльність націоналістичного підпілля за створення УССД 146

Віта Дмитренко (Полтава). Створення, структура та повноваження вербувальних органів на окупованих територіях 159

Оксана Висовень (Переяслав-Хмельницький). Становище вірних євангельської християн-баптистської церкви в період нацистського окупаційного режиму в українських землях 1941-1944 рр. 164

Оксана Докаш (Чернівці). Формування командирами та політпрацівниками Червоної Армії тимчасових органів влади та управління в Західній Україні як елемент політичної тактики радянського тоталітарного режиму на початковому етапі Другої світової війни 173

Олена Склярова (Київ). Особливості боротьби українських державно-незалежницьких організацій в північно-східних областях УРСР (1941-1945 рр.) за створення самостійної держави 179

Василь Гулай (Львів). Маніпулятивно-пропагандистські технології комунікативного впливу сталінського тоталітарного режиму на мешканців Західної України на завершальному етапі Другої світової війни 186

Юрій Славік (Ужгород). Угорська репресивна система на території Закарпаття (1939-1944 рр.) 192

Людмила Рибченко (Київ). Безповоротні втрати воїнів Червоної армії – мешканців Переяслав-Хмельницького району в роки Другої світової війни 199

Ірина Кучеренко (Переяслав-Хмельницький). Голокост на Переяславщині: без права на забуття 206

Ольга Сорокіна (Старобільськ). Доля українських емігрантів у роки Другової світової війни 214

Сергій Ващенко (Переяслав-Хмельницький). Внесок Є. Патона у перемогу в Великій Вітчизняній війні 220

Остап Горобець (Київ). До витоків міфологеми «Велика вітчизняна війна»: створення та початок діяльності Комісії з історії Вітчизняної війни АН УРСР 224

Станіслав Дембіцький (Переяслав-Хмельницький). Показ історії Другої Світової війни у шкільних підручниках з історії України: тенденції та динаміка 230

Володимир Ругаль (Київ). Військові поховання періоду Другої світової війни 1939-1945 рр. на території України 237

Тетяна Пшенична (Київ). «На запит про пошук братської могили повідомляємо…» (за результатами науково-дослідної роботи МК НМІВВВ зі встановлення місця поховання загиблих військовослужбовців) 242

Наталія Костюк (Переяслав-Хмельницький). Постаті бандурно-кобзарського мистецтва періоду Другої Світової війни у експозиції Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 248

Віктор Ревега (Переяслав-Хмельницький). Зображення нагород Великої Вітчизняної війни на поштових марках фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 262

Валентина Білоусько (Переяслав-Хмельницький). Листи з фронту, як джерело вивчення побутових аспектів життя населення Переяславщини у роки Великої Вітчизняної війни 273

Марія Юрійчук (с. Новосілка, Заліщицький р-н, Тернопільська область). Воєнне лихоліття та операція «Вісла» 1947 року: меморати переселенки 282

Тамара Музика (Переяслав-Хмельницький). Пам’ять війни (зі спогадів військового лікаря Менакер-Слуцької Цілі Меєрівни) 288

Наталія Лизогуб (Переяслав-Хмельницький). Війна дитячими очима (спогади В. Я. Добровольської). 295

Наталія Шкіра (Переяслав-Хмельницький). «Корективи» війни: з історії сім’ї Харченко 301

Валентина Шакула (Переяслав-Хмельницький). Спогади Галини Федорівни Тулуб про примусові роботи в часи Другої світової війни 305

Категорії

Предмет: 2-а світова війна і Україна