Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Прокоп’юк О. Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 рр.).

Прокоп’юк О. Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 рр.). – К.: Фенікс, р. – 296 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1721 – 1786 рр.

Анотація (російською мовою):

Книга є першим дослідженням єпархіальних колегіальних структур управління в контексті становлення та поступової уніфікації органів різних рівнів та компетенції в Російській імперії у XVIII ст. Використавши широку джерельну базу, автор розглядає функціонування духовної консисторії та підпорядкованих їй колегій на місцях – духовних правлінь через призму біограм безпосередніх виконавців їх повноважень, а також через практичну діяльність, шляхом порівняння офіційних реалій з поточною практикою.

Категорії

Автор: Прокоп’юк Оксана Б.

Предмет: Адміністрація православної церкви у 1648 – 1783 рр.