Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Цуркан М. М. Етнографічні дослідження у Львові кінця 30-х - 50-ті роки XX ст.

Цуркан М. М. Етнографічні дослідження у Львові кінця 30-х - 50-ті роки XX ст. – Львів, . – 19 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА419005

Мова видання: українська

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.05 / Цуркан Мар’яна Михайлівна; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Цуркан М. М.

Предмет: Нові надходження