Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я.

Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. – Київ, . – 30 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА417989

Мова видання: українська

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.

Категорії

Автор: Пустовалов Сергій Жанович

Предмет: Нові надходження