Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Галицько-Волинський літопис: текстологія.

Галицько-Волинський літопис: текстологія. – К.: Академперіодика, р. – 929 с.

Мова видання: українська

Викладено результати багаторічного проєкту текстологічного обстеження визначної пам’ятки літописання ХІІІ ст. — Галицько-Волинського літопису. Методичне прочитання й пофрагментне тлумачне коментування її тексту з’ясовує й обґрунтовує основні віхи в історії пам’ятки: походження нинішньої структури тексту; етапи його формування та їх послідовність; хронологію «редакторських епізодів»; приурочення різних фрагментів тексту до певних «редакторських епізодів»; джерела тексту. Книга містить дослідження, систематичний коментар, словопокажчики до тексту Галицько-Волинського літопису (за найстарішим Іпатіївським списком), а також бібліографічний покажчик праць про Галицько-Волинський літопис.

Категорії

Предмет: Галицько-Волинський літопис