Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гардаріка.

Гардаріка. – Харків : Право, . – 249 с. : іл.

Бібліотеки: НБУВ: ВА791649

Мова видання: українська

Матеріали Всеукр. конкурсу наук.-популяр. ст. / Наук. т-во «Атенеум», Наук. т-во студентів та аспірантів іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; [редкол.: І. В. Постольник (відп. секретар), Є. С. Брайлян, О. Р. Магдич].

Категорії

Предмет: Нові надходження