Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: нариси історії козацьких полків.

Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: нариси історії козацьких полків. – К.: Стилос, р. – 395 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1600 – 1764 рр.

Методологія, історіографія та джерела дослідження. Зародження козацько-старшинських родин. Богдан Хмельницький і його оточення. Козацька старшина в умовах «Руїни». 1687 – 1722 рр.: тенденції еволюції національної еліти. Козацька старшина в умовах ліквідації Гетьманщини.

Категорії

Автор: Кривошея Володимир Володимирович (1938 – 2015 рр.)

Діяч: Хмельницький Богдан (біля 1595 – 1657 рр.)

Предмети (3): Загальні праці про козацтво 1648 – 1783 рр., Окремі козацькі полки 1648 – 1783 рр., Родоводи (генеалогія)