Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Гриневич Л. В. Голод 1928 – 1929 рр. у Радянській Україні.

Гриневич Л. В. Голод 1928 – 1929 рр. у Радянській Україні. – Київ, . – 31 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА407552

Мова видання: українська

Історичний період: 1928 – 1929 рр.

Влада і суспільство: автореф. дис…. д-ра іст. наук: 07.00.01 / Гриневич Людмила Володимирівна; НАН України, Ін-т історії України.

Категорії

Автор: Гриневич Людмила Володимирівна (1962 р. –)

Предмет: Нові надходження