Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської ХI - початку ХVIII ст.: інформаційний потенціал джерела.

Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської ХI - початку ХVIII ст.: інформаційний потенціал джерела. – Київ, . – 40 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА414183

Мова видання: українська

Історичний період: 11 – поч. 18 ст.

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Корнієнко Вячеслав Васильович; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Категорії

Автор: Корнієнко Вячеслав Васильович

Предмет: Написи Софійського собору в Києві