Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Грецьке підприємництво і торгівля у Північному Причорномор'ї ХVIII-XIX століття.

Грецьке підприємництво і торгівля у Північному Причорномор'ї ХVIII-XIX століття. – К.: Ін-т історії України НАН України, . – 275 с.: рис., табл.

Бібліотеки: НБУВ: ВС55108

Мова видання: українська

Історичний період: 18 – 19 ст.

Зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. дослідн. фундація Греції, Ін-т новогрец. студій; [Бацак Н. та ін.; ред. кол.: Боряк Г. В. (голова) та ін.].

Категорії

Предмет: Греки в Україні