Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бойчук Я. А. Громадські об’єднання етноменшин на українських землях у складі Російської імперії (1861 – 1914 рр.).

Бойчук Я. А. Громадські об’єднання етноменшин на українських землях у складі Російської імперії (1861 – 1914 рр.). – Київ, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА418854

Мова видання: українська

Історичний період: 1861 – 1914 рр.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Бойчук Яна Анатоліївна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Категорії

Автор: Бойчук Я. А.

Предмет: Нові надходження