Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Омельковець О. Я. Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків «Смолоскип» у Франції і США (1950 - 1980-ті роки).

Омельковець О. Я. Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків «Смолоскип» у Франції і США (1950 - 1980-ті роки). – Київ, . – 20 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА414034

Мова видання: українська

Історичний період: 1950 – 1980 рр.

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Омельковець Олександр Ярославович; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Категорії

Автор: Омельковець О. Я.

Предмет: Нові надходження