Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Мельник Я. І. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916.

Мельник Я. І. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908-1916. – Дрогобич: Коло, р. – 439 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1908 – 1916 рр.

Розширене перевидання книги «З останнього десятиліття Івана Франка» (1999 р.).

У монографії на основі джерельного матеріалу, значна частина якого вперше введена в науковий обіг, зроблено спробу висвітлити постать Івана Франка останніх років життя, біографічну зумовле­ність його творчої спадщини, залежність її від життєвої основи, від особливостей психофізичної структури особистості автора. Публікуються маловідомі тексти письменника останніх років: поезії, листи, а також «Історія моєї хвороби».

Категорії

Автор: Мельник Ярослава Іванівна (1954 р. –)

Діяч: Франко Іван Якович (1856 – 1916 рр.)